Privacy policy

Ik begrijp en erken dat jouw privacy erg belangrijk is. Hieronder leg ik uit welke informatie ik ontvang als je The Life Factory bezoekt en welke stappen ik neem om je informatie te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van mijn blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (door een reactie te plaatsen bijvoorbeeld). Dit gaat om je naam, e-mailadres en IP-adres.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@thelifefactory.be, dan verwijder ik deze informatie.

BESCHERMING

The Life Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is The Life Factory alleen te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dat voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op mijn website benaderd kan worden door kwaadwillenden.

COOKIES EN WEB BEACONS

The Life Factory gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen als je mijn blog bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op mijn blog worden ook cookies geplaatst door derden. In mijn geval zijn dit alleen de tracking cookies van Google Analytics, die ook je IP adres, je ISP, de browser die je gebruikt om mijn blog te bezoeken, en in sommige gevallen, of je Flash hebt geïnstalleerd. Deze gegevens gebruik ik om inzicht te krijgen in mijn bezoekers, zodat ik mijn content op mijn publiek kan aanpassen. In sommige gevallen worden algemene statistieken gedeeld met partijen waarmee ik samenwerk. Dit zijn altijd algemene en gemiddelde gegevens, zoals het gemiddeld aantal bezoekers per maand.

Ik gebruik de volgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb (dit zijn algemene cookies).
  • Tracking cookies: ik plaats cookies die je surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  • Google Analytics: op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. The Life Factory gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Ik maak gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb voor gebruik van Google Analytics.
  • Statcounter & WordPress stats: ik track algemene bezoekersgegevens met deze twee tools. Dit doe ik, net als bij Google Analytics, om inzicht te krijgen in de manier waarop The Life Factory wordt gebruikt.
  • Social media cookies: op deze website is het mogelijk om de blogartikelen te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of video wilt delen via social media. Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van mijn website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. The Life Factory heeft daar geen invloed op.

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Life Factory en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thelifefactory.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

VERSTREKKING AAN DERDEN

The Life Factory verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, voor de behartiging van een gerechtvaardig belang van mij, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Life Factory blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrek ik jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

WEBSITES VAN DERDEN

The Life Factory kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door The Life Factory. The Life Factory heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat The Life Factory niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. Ik adviseer je om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die je bezoekt te lezen.
Als je nog meer vragen hebt over hoe The Life Factory informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een mail naar info@thelifefactory.be.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.